Zonne-energie

Wat is de subsidieregeling SDE+?

De overheid heeft de Subsidieregeling SDE+ in het leven geroepen om de productie van duurzame energie te stimuleren. Ook in 2018 stelt zij 2x een budget beschikbaar waaruit organisaties en instellingen subsidie kunnen krijgen voor het aanleggen van installaties voor duurzame energieproductie. Niet alleen voor zonne-energie, maar ook voor energie uit biomassa, geothermie, water en wind.

De regeling is bedoeld voor grootverbruikers met een aansluiting groter dan 3 x 80 A. De installatie moet minimaal 15 kWp zijn, dat is vergelijkbaar met zo'n 60 zonnepanelen.


Eenvoudig aanvragen

Mijn Subsidie Service

Bel ons! 0523 272 278

Hoe werkt het?

De overheid gaat uit van een basisbedrag. Dit is wat het kost om hernieuwbare energie te produceren. Daar gaat een correctiebedrag vanaf. De geproduceerde energie heeft namelijk een waarde op de energiemarkt, dit is het bedrag dat je ontvangt van je energiebedrijf, of bespaart op je energierekening. Daardoor is de SDE+ bijdrage afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijs. Bij een hogere energieprijs ontvang je minder subsidiebijdrage, maar tegelijkertijd brengt de opgewekte energie meer geld op. Het omgekeerde geldt bij een lagere energieprijs; de subsidiebijdrage gaat omhoog terwijl de opgewekte energie minder opbrengt.

Een rekenvoorbeeld (voorjaar 2018)

Tabel: basis- en correctiebedragen voorjaar 2018 zon-pv ≥ 15 kWp en < 1 MWp

€ per kWh
SDE+ basisbedrag 0,112
Correctiebedrag (marktprijs energie) netlevering 0,038
Correctiebedrag (marktprijs energie) niet-netlevering 0,063

SDE+ bijdrage netlevering (0,112 – 0,038) 0,074
SDE+ bijdrage niet-netlevering (0,112 – 0,063) 0,049


Het basisbedrag geldt voor de hele looptijd van de SDE+ subsidie.
De overheid stelt het correctiebedrag jaarlijks achteraf vast.

Stel: je hebt een installatie van 100.000 Wp, die jaarlijks 90.000 kWh oplevert. 50 % lever je terug aan het energienet (45.000 kWh) en 50 % gebruik je zelf (45.000 kWh). De globale investering van deze installatie is € 80.000.

Ontvangst stroomtarief netlevering (van je energieleverancier) (0,038 x 45.000) € 1.710
Besparing stroomtarief eigen gebruik (niet-netlevering) (0,063 x 45.000) € 2.835

Subsidiebijdrage SDE+ netlevering (0,074 x 45.000) € 3.330
Subsidiebijdrage SDE+ niet-netlevering (0,049 x 45.000) € 2.205

Totale verdiensten (ontvangst + besparing stroomtarief + subsidiebijdrage) € 10.080
Terugverdientijd installatie (80.000 / 10.080) 7,9 jaar